#campaign #keyvisual #creative #packaging

So značkou Krahulík spolupracujeme už niekoľko rokov. Preto nás potešilo, keď sme dostali príležitosť vytvoriť komplexnú súťažnú kampaň v Čechách. Postarali sme sa o tvorbu kľúčových vizuálov, exekúciu kampane v online priestore ako aj prenesení kampaňových vizuálov na packaging celej produktovej rady.

Dominantným motívom celej kampane je pečať 95 rokov, ktorá vynikajíco vynikla na obaloch vďaka metalickej ražbe. Použitie zušľachtenia obalu prispelo k elevácii značky. Kampaň mala rekordnú účasť a spolu s klientom ju hodnotíme ako nesmierne úspešnú.

krahulik 95 let packaging

krahulik 95 let packagingkrahulik 95 let packagingkrahulik 95 let packagingkrahulik 95 let packagingkrahulik 95 let packagingkrahulik 95 let packaging