Webdesign pre Jazykovú školu.

Wireframy a precízna príprava podkladov.

Práce na webdizajne  pre jazykovú školu sme začali dôkladnou prípravou podkladov v spolupráci s klientom. Naša jasná vízia celkovej kompozície dizajnu ako aj jeho vizuálneho štýlu sa zákazníkovi páčila hneď od začiatku. Pre tento webdesign sme sa rozhodli umiestniť hneď na úvodnú webstránku niekoľko subtilných, zato interaktívnych grafických prvkov. Riešenie navigácie prepája akciu po príchode myšou na základné výberové prvky umiestnené v obdĺžnikoch na zvýraznenie kruhových prvkov, ktoré sú rozdelené do troch základných kategórií. Návštevník webových stránok tak podvedome vníma farebné členenie jednotlivých kurzov, ktoré nadväzuje na hlbšiu logiku celkovej vizuálnej komunikácie projektu.

Rozdelenie plynúce z potreby oddelenia cieľových skupín.

Pre nášho klienta sme realizovali hneď dve webové stránky, každú vo viacerých jazykových mutáciách. Samozrejmosťou je implementácia komplexného systému na správu obsahu, vďaka ktorému môže klient kedykoľvek aktualizovať obsahu webových stránok.
Novinkou bola úprava fukncií zobrazenia v CMS pre členitý obsah. Tieto umožňujú zbalenie a znovu rozbalenie niektorých častí obsahu do prehľadných blokov v grafike projektu.

Redizajn prezentačných materiálov.

Súčasťou projektu bolo spracovanie dizajn manuálu a tlačovín jazykovej školy a skúškového centra, ako aj zabezpečenie ich tlače a dopravy.

cms js park webdesigncms js park webdesigncms js park webdesigncms js park webdesigncms js park webdesign