Rôzne veľkosti obalov pre spestrenie produktovej rady

Podľa nás je skvelé, keď sa vaše výrobky môžu zabaliť do obalov rôznych veľkostí a tvarov. Každý rozmer balenia poskytuje špecifický uhol pohľadu na výslednú kompozíciu grafického dizajnu. Pri navrhovaní koncepcie obalového dizajnu v takom prípade hľadáme práve ten kompromis, ktorý prechádza celým spektrom formátov balenia. V tomto prípade sme také riešenie našli práve pri využití variovaných textúr na pozadí metalického pásu matnej striebornej s potlačou čiernobielej fotografie rastliny, doplnenej o skosenú pätkovú typografiu v desaturovanej modrej farbe, ktorá korešponduje s farebnou škálou výrobkov.

Čerpanie inšpirácie pre vzory textúr na obaloch

Dizajn textúr alebo akýchkoľvek elementov použitých na obaloch často vychádza z prírodných motívov. Zatiaľ čo krajné nádoby boli inšpirované prekladanými mušľami, stredné dve reflektujú vzorec s florálnym motívom.

Rovnováha medzi fotografiou a ilustráciou v obalovom dizajne

V tomto prípade je fotografia komponentu (byliny) čiernobiela a zastáva v kompozícii výhradne doplnkovú funkciu pre rýchlejšie rozlíšenie typu výrobku. Hlavným motívom každého obalu je práve prírodný motív v opakovanom vzorci na pozadí. Tieto dva prvky nakoniec vystupujú harmonicky, bez zbytočného zamerania sa na generické zobrazenie rastlinných komponentov, ktoré v typickej zelenej na väčšine obalov skôr nudia, ako zaujmú.

Herbal-c-1Herbal-c-3Herbal-c-4Herbal-c-5Herbal-c-2