klient-logo-lfp

#campaign #lfp #keyvisual #design

+426%

Používatelia na webovej lokalite

-69%

Znížená cena konverzie oproti odhadu

100%

Využitie kapacity klienta po 3 mesiacoch spolupráce

3

Marketingové kanály – reklamy Google, Facebook Ads a SEO

lfp campaign

album-art

00:00

lfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp kampan

Aby sme oslovili cieľovú skupinu, vytvorili sme hravý koncept dizajnu s jasnými a veselými farbami a jednoduchým, priamočiarym posolstvom. Náš kľúčový vizuál obsahoval 3D model Tour Eiffel z kociek a náš copywriting zdôrazňoval výhody materskej školy.

Kampaň sa realizovala prostredníctvom viacerých kanálov, a to online aj offline. Naše online kanály zahŕňali Facebook, Instagram a Google Ads, ktoré boli zamerané na rodičov v Prahe s jasnou výzvou na návštevu webovej stránky. Naše offline kanály zahŕňali rozhlasovú reklamu, tlačené letáky a vonkajší banner, ktorý bol umiestnený na budove lýcea. Počas troch mesiacov sme využili viacero komunikačných kanálov, online aj offline, aby sme oslovili rodičov detí vo veku 3 – 5 rokov v Prahe. Zorganizovali sme tiež fotenie na lýceu, aby sme prezentovali vybavenie školy, a aktualizovali sme galériu na webovej stránke novými fotografiami.

Vďaka odborným znalostiam nášho tímu v oblasti tvorby a realizácie kampaní, pozornosti venovanej detailom a odhodlaniu uspieť bola kampaň veľmi úspešná. Cieľ bol splnený a prekonal očakávania klienta.

Ďakujeme klientovi, že nám dal príležitosť pracovať na tomto projekte.

Campaign Spring 2024

lfp campaign springlfp campaign springlfp campaign springlfp campaign springlfp campaign spring