Nový obal a grafické spracovanie knižnej publikácie

Približne pred rokom nás klient oslovil s požiadavkou vytvoriť v rekordne krátkom čase obal na ich novú knihu Čo vám výživový poradcovia nepovedia (Pretože to nevedia). Dizajn sme zvládli a kniha sa vypredala bez problémov.
Klient spokojný s výsledkom nám preto o rok zveril na starosť prípravu grafického dizajnu pokračovania tejto knihy, tentoraz spolu so spracovaním samotného obsahu.

Ako vybrať obal a ako zalomiť obsah?

Pre projekt sme vytvorili sériu grafických návrhov obalov, ktoré boli následne testované na vzorke 800 ľudí z vybranej cielovej skupiny nadšencov pre fitnes a výživu. Následne sme výsledok prieskumu vyhodnotili a rozhodli sa pre variant, ktorý vidíte v projekte. Cieľom bolo vyhnúť sa dizajnom kuchárok, ktorým je táto kniha nesmierne vzdialená. Klient ďalej trval na konzervatívnom a serióznom spôsobe zalomenia obsahu, ako aj rukopise zvolených ilustrácii tvorených pre projekt na mieru. Táto štylizácia sa mala jasne odkláňať od naleštených reklamných alebo brožúrových vizuálov a mala smerovať bližšie k serióznej, vedecky podloženej publikácii, ktorou táto kniha určite je. Rady a vysvetlenia fungovania metabolizmu, vplyvu cvičenia a zloženia stravy vedú čitateľa k hlbšiemu, štúdiami podloženému pochopeniu komplexného správania ľudského tela. S viac ako 280 zdrojmi, na ktoré sa páni Walek a Tóth pri písaní odvolávajú, skláňame poklonu pred kvalitne odvedenou prácou. Ich primárnou snahou bolo vyvrátiť zaužívané zlozvyky ľudí, ktorí sa snažia schudnúť “zaručenými” spôsobmi šírenými neodbornými life-stylovými časopismi, či inými nepodloženými zdrojmi, ktoré v konečnom dôsledku nikdy nevedú k dlhodobo udržateľnému výsledku. Odporúčame prečítať každému!

kniha01kniha02