#digital #painting #design #branding #illustration #byMAISON

Klient nás oslovil s veľmi špecifickú požiadavkou na vytvorenie nového vizuálneho štýlu komunikácie. Našim zadaním bolo priblížiť sa ku grafickému dizajnu butikový hotelov v zahraničí. Túto úlohu sme prijali ako výzvu a nový branding sme postavili na unikátnom písme a jednoduchom sebavedomom logu. Práca s klientom nám zobrala viac ako rok kedy sme spoločne prechádzali postupným procesom pretvárania vzhľadu celej značky. Zatiaľ čo logo a typografia sú veľmi elegantné a strohé, vizuálnu komunikáciu dopĺňajú veľmi pestré a autorské ilustrácie z našej dielne. Vďaka veľmi odvážnemu rozhodnutiu postaviť branding značky na unikátnych ilustráciách sme mohli vytvoriť jedinečné vizuálne dielo s vlastným rukopisom.

Jedným z dôvodov prečo sme sa rozhodli maľovať jednotlivé prvky do všetkých materiálov ktoré táto jazyková škola používa, bol fakt, že všetky iné školy používajú tie isté fotografie z fotobánk. Vzniká tak vizuálny šum v ktorom nič nevynikne pokiaľ si niekto ne vyhrnie rukávy a nevytvorí každý jeden prvok autentický. Komunikácia jazykovej školy si vyžaduje veľké množstvo tlačených a online materiálov ktoré sú dobre rozlíšiteľné. Práve preto sme si na začiatku tohto projektu vytvorili sériu ilustrácií, ktoré sa dajú flexibilne použiť pri tvorbe grafiky a kampaní. Pre klienta sme realizovali Kreatívnu komunikačnú kampaň ktorá využívala billboardy, letáky a rádio.

branding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding lite

lite ilustrationlite ilustrationlite ilustrationlite ilustration