logo srnin klient

#bakery #packaging #design

Obalový design pekárne Srnín čelil sérii výrobno logistických problémov. Pred zavedením novej grafiky sme sa museli najprv postarať o optimalizáciu dodávateľského reťazca obalového materiálu. Naša tlačová supervízia dopomohla ku nájdeniu vhodného a efektívneho riešenia tlače.

packaging srnin breadpackaging srnin breadpackaging srnin breadpackaging srnin bread