klient logo jupi

#jupi #horuci #napoj #packaging #design #ovocie #byMaison

Pripravili sme sériu obalov pre teplé sirupy od Jupí. Nadviazali sme na už existujúcu grafickú ediíciu, ktorú sme doplnili o nové príchute a niekoľko vylepšujúcich detailov. Celý koncept grafiky je ideovo založený na vyobrazení ovocia a ostatných zložiek výrobku ponorených pod hladinou, cez ktorú niektoré prvky zámerne presahujú smerom ku vrchnáku.

Pri spracovaní grafiky obalov sme sa sústredili na jemnú a dôslednú retuš ovocia, ktoré má nadobúdať dojem vnorenia do hustého sirupu tak, aby bola stále možná rozoznateľnosť jednotlivých elementov.

packaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉE