klient logo breadway

#breadway #retail #fmcg #packaging #byMAISON

Úspešnosť packaging projektov sa často odvíja od úzkej spolupráce s tlačiarňou a od celkového súladu a kvality všetkých procesov, ktoré sme riadili. Púť našich chrumkavých obalov sa totiž začala na displejoch a skúšobných výtlačkoch, pokračovala cez foto štúdio, tlačiareň a skončila v regáloch obľúbených prevádzok a u vás na stole.

Breadway je česká pekárenská spoločnosť, ktorá umne spája poctivú tradíciu a moderné technologické postupy. Momentálne je dodávateľom mrazeného pečiva do českých pre-vádzok sietí Lidl, Tesco a Kaufland, kde sa produkty dopekajú a predávajú čerstvé. Od roku 2019 zásobujú prevádzky aj hotovými balenými výrobkami, s ktorých obalovým de-signom nás požiadali o pomoc.

Komplexné packaging zadanie odštartovalo dlhodobú spoluprácu

Klient nás po predchádzajúcej spolupráci oslovil s redesignom obalov krájaných chlebov. Po skúsenostiach so špecifickými požiadavkami a technologickými limitmi tlače z minulej spolupráce sme vedeli, že práca na nových obaloch sa nekončí len pri peknom a funk-čnom designe. Aby sme dosiahli klientovu aj našu absolútnu spokojnosť, tak sme túto komplexnú packaging zákazku riadili od grafických návrhov cez fotografiu, DTP prípravu až po dozor a ladenie priamo v tlačiarni. Tak vznikla dlhodobá a intenzívna spolupráca so značkou Breadway.

Úlohou bolo vytvoriť nové obaly pre všetky produkty vo variantoch osobitne pre Lidl a Kaufland. Požiadavka, ktorá určovala smer celého procesu designovania, znela tak, že väčšia plocha obalu musí ostať priehľadná. Vzhľadom na materiál a typ tlače bola jasnou voľbou flexotlač.

Čo sme museli rozlúsknuť ešte pred prvým návrhom

Pred redesignom bol obal pre Kaufland vertikálne rozdelený na priehľadnú a potlačenú časť, čo spôsobovalo v tlačiarni problémy spojené s nerovnomerným navíjaním obalov na kotúč a ich následnú deformáciu. Tento problém bol vyriešený nánosom laku na nepotla-čenú časť tak, aby sa hrúbka plochy obalu vyrovnala. Redesignom sme tento problém zažehnali tým, že sme do návrhu vsadili vodorovný pás cez celú šírku obalu, ten nesie farebný kód daného výrobku a zároveň kompenzuje rozdiel vo výške potlačeného a čis-tého materiálu, aby v tlači nedochádzalo k chybám. V prípade adaptácie designu pre Lidl sme, vedomí si obmedzení, išli úplne inou cestou a dominantu obalu tvorí štít zasadený do stredu.

Keďže sme redesignovali všetky obaly, mali sme voľnejšiu ruku pri tvorbe funkcie a úlohy obalu v detaile, ale aj v kontexte celej rady. Výrobky majú rozdielnu šírku alebo výšku, a preto sme potrebovali všade umiestniť grafické prvky na rovnakú úroveň, aby sa produk-tová rada zjednotila v regáli, katalógu alebo na webe.

Naša všestrannosť ako pridaná hodnota

V rámci tvorby obalov sme in-house vytvorili aj produktové fotografie, tie boli podľa zada-nia súčasťou obalového designu. A nielen to, fotografie sa dodnes používajú v interných prezentáciách firmy, na webe alebo v katalógoch. Pri tejto príležitosti sme vytvorili aj imidžové zábery, ktoré firma využila tiež.

Po každom väčšom kroku sme vytvárali skúšobné makety, na ktorých sme sa snažili vyla-diť obsahovú a kompozičnú časť designu. Museli sme rátať s deformáciami obalu a mys-lieť na viditeľnosť rôznych elementov a loga. Počas celého trvania tejto packaging zákaz-ky sme pravidelne konzultovali postupy s naším špecialistom na tlačové dáta a so samot-nou tlačiarňou, ktorú sme si s klientom spoločne vybrali. Eliminovali sme tak nedostatky a vedeli sme, aké mantinely predstavuje tlačiarenská technológia, materiál alebo farby.

V tlači sme si to doladili

V tlači sme použili maximálny počet farieb, ktoré umožňuje flexotlačová technológia. Pri-márnou farbou obalov je čierna, tú sme museli vytvoriť dvojitým nánosom farby, tak aby sme docielili dokonalú hlbokú čiernu. Keďže sme tlačili na priehľadný materiál, samo-zrejme bolo nutné celú grafiku podtlačiť aj bielou.

Klient chcel mať istotu, že projekt bude úspešne ukončený finálnou produkciou obalu v tlačiarni. Aj ten najlepší grafický návrh packagingu môže stroskotať práve v tejto fáze. Breadway nás preto poveril odbornou tlačovou supervíziou. Odovzdali sme tak zákazní-kovi hotový obal, ako výsledok našej komplexnej a rozsiahlej práce. Klientova investícia do poslednej etapy procesu sa mu vrátila vo forme 100% spokojnosti s finálnym výsled-kom.

Takáto ucelená a dlhodobá packaging spolupráca robí radosť nám aj klientovi, pretože mu vieme zaručiť spoločne zamýšľaný výsledok. Klient je spokojný s efektivitou, kvalitou a súznením procesov, ktoré za neho vyriešime my. Ako dodávateľ, ktorý riadi a dohliada na celý proces, sme zas spokojní, že vieme byť absolútne stotožnení s výstupom, za ktorý sme zodpovední.

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging

 

breadway packaging
breadway packagingbreadway packagingbreadway packaging