klient logo giti

#3dgraphics #elephant #mascot #gititires

Cieľom novej komunikácie značky bolo osloviť rodinne orientovaných zákazníkov. Ich nového maskota – vytvoreného aj ako skutočnú hračku – sme transformovali do 3d priestoru v našej agentúre. Vymodelovaný a nariggovaný slon je pripravený stať sa súčasťou nových kreatívnych kľúčových vizuálov.

giti 3d elephant key visualgiti 3d elephant key visualgiti 3d elephant key visualgiti 3d elephant key visual