klient logo st nicolaus

#klasik #stnicolaus #packaging #byMAISON

Spoločnosť ST. NICOLAUS od nás získala ucelený balík packaging služieb, a to od prvých grafických návrhov až po finálnu supervíziu pri tlači. Po celú dobu sa klient mohol oprieť o kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí ho týmto náročným procesom obalového designu dokázali previesť.

Najväčší výrobca liehovín na Slovensku, spoločnosť ST. NICOLAUS, nás požiadal o redesign obalov produktovej rady Klasik. Tú tvoria tradičné a obľúbené destiláty, ktoré si zakladajú na vyváženom pomere kvality a ceny a majú stabilnú základňu konzumentov.

Komplexné riešenie celej problematiky packagingu

Našou úlohou bolo citlivo nadviazať na existujúci obalový design, ale zároveň ho posunúť do podoby, ktorá bude čo najlepšie korešpondovať s ustálenou pozíciou tejto produktovej rady na trhu.

Išlo o komplexné riešenie celej problematiky packagingu. Čakala na nás výzva v podobe pestrej škály produktov, ktoré potrebovali nový design etikiet, a to v rôznych rozmeroch.

Originálne ilustrácie na etiketách

Vytvorili sme niekoľko grafických návrhov, v ktorých hrajú zásadnú úlohu originálne ilustrácie. Tie znázorňovali buď typickú surovinu, ktorá je súčasťou daného produktu, alebo odkazovali na miesta a symboly, s ktorými sú tieto tradičné výrobky spájané.

Aj kvôli originálnym autorským ilustráciám sa oplatilo celý koncept packagingu starostlivo naplánovať už na samom začiatku. Aby bol výsledný dojem z obalového dizajnu taký, aký sme zamýšľali, bolo nutné dobre zvoliť tiež vhodný papier a technológiu tlače.

Hlavný zámer: nič nepodceniť

Jednalo sa o klasickú ofsetovú tlač v kombinácii CMYK a Pantone farieb. Pre etikety sme vybrali strieborný papier. V tú chvíľu bolo jasné, že bude potrebné riešiť aj rôzne úrovne metalického odlesku a brať do úvahy aj to, ako sa budú správať jednotlivé farby.

Nechceli sme nič podceniť, preto sme starostlivo kombinovali a ladili farby tak, aby ich krytie bolo čo najoptimálnejšie a vyhli sa možným problémom so schnutím farieb.

V tlačiarni v úlohe supervízora

Aby sme v packagingu dosiahli vytúženého výsledku a maximálnej spokojnosti na strane klienta, tlačiarne i našej, dohodli sme sa spoločne na tom, že prvé výtlačky budeme riešiť v úlohe supervízora priamo v tlačiarni.

Neodradil nás ani fakt, že táto fáza riešenia packagingu nastala v prvej vlne lockdownu. Za prísnych bezpečnostných a protiepidemických opatrení sme boli fyzicky pri tom, keď sa tlačili etikety takzvanou sútlačou.

Rovnako v tomto prípade bolo zjavné, že starostlivá príprava sa pri obalovom designe vyplatila. Hoci išlo o väčšie množstvo etikiet a ich druhov, nastali v tlačiarni už iba drobné korekcie. Aj táto časť packaging projektu sa tak odohrala bez výraznejších komplikácií.

Intenzívna komunikácia všetkých strán

Po vzájomnej dohode s klientom sa celá zákazka rozšírila aj o redesign loga produktovej rady Klasik a kartónov, do ktorých sa výrobky balia. Nadviazali sme na historické logo spoločnosti ST. NICOLAUS, ktoré sme prepojili s produktovou radou Klasik s ohľadom na aktuálny výsek etikiet.

Boli sme radi, keď najväčší výrobca liehovín na Slovensku ocenil, že od nás pri tejto zákazke získal komplexný balík packaging služieb, a to od prvých grafických návrhov až po finálnu supervíziu pri tlači.

Klient tak na konci dostal produkt, ktorý bol spoločným výsledkom snaženia všetkých troch zložiek, teda našej agentúry, jeho a tlačiarne. Po celú dobu sa mohol oprieť o kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí ho týmto náročným procesom obalového dizajnu dokázali previesť.

V prípade redizajnu produktovej rady Klasik si trúfame tvrdiť, že sme spoločnými silami dosiahli to, že vďaka intenzívnej komunikácii všetkých troch strán všetko dopadlo tak, aký bol pôvodný zámer.

stnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packaging