#hotdog #packaging #design #meat #illustration #creative #kids #byMAISON

Naším cieľom pri návrhu tohto obalu bolo vytvoriť jedinečný a osobitý produkt, ktorý sa jednoznačne oddelí od ostatných výrobkov určených pre deti v danom segmente. Zatiaľ čo konkurencia bola v tom čase buď konzervatívna, alebo jej chýbal akýkoľvek kreatívny dizajn, nám sa podarilo dať nášmu klientovi náskok v maloobchode. Koncept dizajnu obalu pracuje s kreatívnymi motívmi, ktoré kombinujú hravé ilustračné prvky s fotografiami potravín a ingrediencií.

Jedinečnosť tohto projektu obalov spočívala v originálnej obchodnej stratégii vytvoriť viacero návrhov pre ten istý projekt, aby sa spotrebiteľ mohol pri každej kúpe výrobku stretnúť s rôznymi nápadmi.

bivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packagingbivoj parky packaging