10 najčastejších chýb pri novom
webdizajne

Od 13. novembra 2015 11 októbra, 2018 Webdesign

Dizajn a vývoj webových stránok je v dnešnej dobe ďaleko komplexnejšou problematikou ako tomu bývalo ešte pred niekoľkými rokmi. Takmer každá priemerná webová stránka ktorú navštívite je výsledkom práce minimálne dvoch až piatich ľudí, teda pokial sa jedná o bežné firemné prezentácie. Ako sa dnes pri práci na novom webe postupuje a aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa klient aj webdizajnér dopúšťajú sa dočítate nižšie.

1. Rozpočet na webdesign

Začnime rozpočtom na marketing. Ten by mal tvoriť určité percento obratu vašej firmy a to podľa toho, v akej oblasti podnikáte. Následne podľa stratégie pripadá určitá časť rozpočtu na online médiá. Túto sumu je možné rozdeliť do samotného redizajnu stránok (vyššia jednorázová investícia na 2 až 3 roky), pravidelnej aktualizácie grafiky a obsahu (údržba stránok na mesačnej báze) prípadne do nákupu online priestoru (využitie platenej reklamy na Google, Facebooku atď.)

2. Prenechajte webové stránky novej generácii manažmentu

Nasleduje voľba kompetentnej osoby, ktorá bude zodpovedná za výber dodávateľa a výsledné dielo. Za 10 rokov praxe sme sa stretli takmer vždy s pochopením riešení, grafiky, trendov a technológií na strane mladého manažmentu, zatiaľ čo ten starší sa v tejto oblasti nedokázal správne rozhodnúť. Výsledkom tak býva fungovanie skvelých firiem s nevhodnou a amatérskou grafikou a komunikáciou.

3. Vyberte si správneho dodávateľa na webdesign

Možnosti výberu dodávateľa na webový dizajn sa vám zúžia alebo rozšíria adekvátne zvolenému rozpočtu. Podľa veľkosti a náročnosti vášho projektu by ste si mali vybrať medzi webdizajnérom, štúdiom a agentúrou. Považujeme za veľmi neprofesionálne keď najväčšie spoločnosti v krajine oslovujú ako dodávateľa webových stránok a grafiky jednotlivcov na voľnej nohe, miesto toho aby si najali agentúru ktorá sa o nich dokáže postarať.

4. Ujasnite si zámer prečo potrebujete nový web a čo od neho očakávate

Súčasťou zadania pre webového dizajnéra, štúdio alebo agentúru by mala byť aj definícia očakávaní a celkového zámeru nového projektu. Výsledky takejto investície sa dajú bezproblémovo merať a klient tak môže posúdiť, či bol prínos riešenia adekvátny investícii.

5. Spolupracujte na tvorbe obsahu s webdizajnérom

Webový dizajnér vám pomôže pripraviť celú koncepciu webových stránok, ktorých dizajn stojí predovšetkým na ich obsahu. Ten tvorí nezanedbateľnú časť webu a jeho odfláknutie sa vždy podpíše na celkovej relevantnosti webových stránok. Ak si myslíte že delegovanie tejto úlohy na asistentku vám pomôže problém vyriešiť, mýlite sa. Na obsahu musíte začať pracovať v spolupráci s dodávateľom ešte predtým, ako sa nakreslí prvá čiara webdizajnu.

6. Definujte cieľovú skupinu a trendy, ktoré chcete nasledovať

Online priestor je veľmi podstatnou časťou mediamixu a igorovanie trendov na ňom sa vie rýchlo podpísať na celkovej vizitke komunikácie vašej značky. Nezabudnite zadefinovať vašu cieľovú skupinu webdesignérovi, ako aj trendy ktoré ste na webe postrehli a páčia sa vám. Výsledkom bude kvalitný, dobre vyzerajúci a správne cielený dizajn.

7. Ustúpte a nechajte webdizajnéra pracovať

Strkanie prstov tam kde sa to neodporúča má na svedomí takmer polovicu nepodarených projektov. Výsledkom je vždy skôr hanba ako hrdosť zadávateľa, že sa na diele vôbec podielal. Za 10 rokov skúseností je tento bod pre dobrý výsledok najkritickejší. Skúsený webdizajnér vám slušne naznačí v ktorej časti projektu ste potrebný a v ktorej už to musíte nechať na tvorcu.

8. Vyberte si agentúru podľa portfólia a nechajte ju pracovať

Výberu agentúry musí vždy predchádzať dôkladná analýza jej portfólia, z ktorej je jasne čitateľný rukopis a potrebné skúsenosti. Nezabúdajte, že ste si agentúru vybrali na základe prác ktoré vytvorili a nie tých, ktoré ste vytvorili vy. Veľa grafikov, štúdií a agentúr urobí ústupky neprofesionálnym požiadavkám klienta ktoré celkovo znehodnotia dielo, pravý dizajnér si ale musí vedieť svoju prácu obhájiť.

9. Nemáme ešte finálne podklady, poďme začať

Nekompletnosť a nepremyslenosť podkladov je neprípustná pri začatí prác na navrhovaní webových stránok alebo iných propagačných materiálov. Ak nemáte čas alebo kapacitu na spracovanie kompletných podkladov, s radosťou vám spokytneme služby copywrittera. Predsa ste si len nemysleli že si texty pripravujú všetci sami?

10. Web je online, konečne si oddýchneme

Omyl. Práca na vašom webe pokračuje ďalej. Optimalizovať, aktualizovať a propagovať. V prípade, že ste si zakúpili systém na správu obsahu vám s ním doporučujeme pracovať. Publikujte aktuálne informácie o dianí vo firme, akciách alebo podujatiach. Nič nie je nezaujímavejšie ako neaktuálna informácia. Nová grafika alebo kreatívne spracovanie obsahu je na mieste každého projektu s online predajom nevyhnutná. Počítajte preto s ročným rozpočtom na servis.

To bolo len niekoľko typov vďaka ktorým ste mohli nahliadnuť hlbšie do problematiky webdizajnu. Ak chcete vedieť viac, vyberte si toho správneho dodávateľa, napríklad masiondidee.com