Nový dizajn, manažment
a agentúra

Od 13. februára 2016 11 októbra, 2018 Branding & Identity, Logo Design, Webdesign

Častá chyba manažmentu pri brandingu a vývoji webových stránok

V praxi sa často stretávame s problémom pri ktorom manažment firmy sústreďuje až prehnané množstvo energie a zdrojov, finančných aj ľudských do problémov ktoré buď neexistujú, alebo ich vyriešeniu predchádza zvládnutie prvých, menších krokov. Jedná sa predovšetkým o správnu aplikáciu novej vizuálnej identity do firemnej kultúry spoločnosti, alebo prechod od základnej ku pokročilej komunikácii na webe.

Nový dizajn loga a zavádzanie dizajnmanuálu do firemnej kultúry

V prípade mladých spoločností, u ktorých chýba predchádzajúca skúsenosť manažmentu s prácou s firemným dizajnmanuálom je veľmi dôležité sústrediť sa a zvládnuť základné pravidlá jeho použitia. Takými sú napríklad správne používanie loga, jeho vhodné prevedenie a aplikácia podľa dizajnmanuálom definovaných pravidiel. Toto nebýva len výhradnou záležitosťou stredného a vyššieho manažmentu, prípadne majiteľov spoločnosti alebo jej marketingového oddelenia. Na prácu s manuálom musí byť pripravený takmer každý zamestnanec. Často stačí, keď o jeho existencii je kolektív ľudí informovaný, ako aj o skutočnosti, že je v záujme spoločnosti budovať, strážiť a udržiavať značku. Adresovanie tak neuchopiteľnej entity môže vyžadovať viac abstraktného myslenia ako je zdravé, preto je oveľa jednoduchšie vysvetliť všetkým zúčastneným čo sa pod týmito pojmami chápe. Napríklad zachovanie správneho tvaru loga, dodržanie tej istej farby alebo farebnosti či je to na rok, dva alebo desaťročie. O význame týchto pravidiel bolo napísaných mnoho kníh a ich pravdivosť sa potvrdila už veľmi dávno, príkladom čoho sú dodnes úspešné značky ktoré všetci tak milujeme. Kto by si už len vedel predstaviť Coca-colu v inej ako v sýto červenej farbe, logo Harley-Davidson bez typickej oranžovej na čiernom podklade alebo čokoládu Milka bez fialovej farby? Dodržiavanie firemných farieb a jednotnej vizuálnej komunikácie je samozrejmosťou aj u iných odvetví, ako napríklad priemysel, stavebníctvo, festivaly, prípadne komunikácia miest, obcí a nezistkových organizácií.

Že vaša spoločnosť je malá a nepredáva výrobky po celom svete? 

To je ten najhorší argument, s ktorým dokážu vynaliezaví ľudia prísť a dizajnérom a marketérom spôsobiť nevoľnosť, závrate a búšenie srdca.

Zvládnutie etablovania značky a jej konzistentnej a kontinuálnej vizuálnej komunikácie už len na území takom malom ako je ulica, mestská štvrť alebo okres je predsa nevyhnutným testom toho, či je značka schopná rásť a svoj imidž budovať aj na ploche väčšej ako doteraz.

Čo je prvým krokom pri implementovaní nového vizuálu?

V prvom rade by ste sa mali uistiť, že spoločnosť po prvom polroku zvládla aplikovať logo a nový vizuálne správne, v súlade s dizajnmanuálom dodaným agentúrou. Kontrolu a prípadnú korektúru jeho aplikácie isto s radosťou zabezpečí sám dizajnér alebo agentúra, ktorá identitu vytvorila. Tvorbe akýchkoľvek tlačovín alebo inzercie by malo predchádzať zaslanie dizajnmanuálu spolu s logom spoločnosti, ktorá bude dané materiály spracovávať. Ak tieto nie sú súčasťou manuálu, malo by dôjsť ku konzultácii s agentúrou alebo dizajnérom. Chyby pri aplikovaní loga a firemnej identity zo strany grafikov, ktorý pracujú v tlačiarňach prípadne sa špecializujú na technický aspekt tlače viac ako na kreatívu bývajú veľmi časté, preto je dohľad tvorcu takmer vždy nevyhnutný v prípade, že sa jedná o spracovávanie podkladov do novej formy alebo s novým obsahom.
Zvládli ste aplikovať logo, farby, písma a základné kompozície správne? Dokážu ľudia vo vašej firme a jej okolí pracovať s vašou identitou v súlade s dizajnmanuálom? Výborne. Teraz sa môžeme začať posúvať ďalej.
Expanzia značky by mala nastať len s vyčistenou a jasne definovanou komunikáciou značky. Vracať sa spätne k redizajnu a následnému zavádzaniu všetkých materiálov a grafiky do viacerých oblastí, či už geografických, manažérskych alebo profesných je nesmierne nákladné a dá sa mu predísť s trochou plánovania a jasnou víziou. Tá je podstatná tak na strane manažmentu ako aj dizajnéra.

Na čo sa sústrediť pri zavádzaní nových webových stránok?

Požiadavky na prehnane komplikovanú funkcionalitu webových stránok, prípadne snaha o integrovanie systémov ktoré nie sú pre projekt vyslovene potrebné často uberajú na rýchlosti a efektivite on-line riešenia. Chcete dobrý web ktorý sa bude aktívne podieľať na prínose nových zákazníkov?

V prvom rade musíte zvládnuť financovanie takého projektu. Určitú spodnú hranicu bude mať každé kvalitné riešenie a každý šikovný webdesigner. S tým sa musíte zmieriť.

Druhou dôležitou súčasťou kvalitného riešenia je precízna príprava a plánovanie obsahu, ktorý bude na webe publikovaný. Má vaša spoločnosť dostatok ľudských zdrojov ktoré sa dokážu projektu venovať?

Tretím prvkom je dostatok dôvery vo webdizajnéra ktorý sa projektu ujme. Zasahovať niekomu neustále do remesla nebude nikdy viesť k dobrému koncu. Dizajnér radšej od projektu odstúpi alebo mu prestane záležať na jeho výsledku, pokiaľ ho nenecháte robiť si jeho prácu. S danou problematikou by mal mať v zásade oveľa viac skúseností ako vy, inak by ste si ho nemuseli najímať. Zubárovi si tiež málokto dovolí hovoriť, čo a ako má robiť.

Štvrtou časťou problému je pripravenosť investovať adekvátne prostriedky do mesačnej, štvrťročnej prípadne ročnej údržby webových stránok tak z hľadiska grafiky, ako aj obsahu a funkcií.

Piatym a posledným bodom je ochota podporiť uvedenie webu a jeho fungovanie cez platenú reklamu na sociálnych médiách, prípadne vo vyhľadávačoch.

Na prevádzku takéhoto riešenia vám stačí jednoduchý, vecný a kvalitne spracovaný webdesign ktorý informuje, predáva a prezentuje. Až po zvládnutí jeho 1 až 2 ročnej prevádzky odporúčame investovanie viac prostriedkov do sofistikovaných riešení, prepojení s iným informačným systémom prípadne rozširovania webových stránok o interaktívne ministe alebo nové jazykové mutácie.