Logo dizajn z posledných mesiacov

Od 12. augusta 2016 11 októbra, 2018 Branding & Identity, Logo Design

Nie všetky naše projekty a diela dostanú príležitosť zabrať miesto v portfóliu. Bolo nám ľúto že niektoré pekné práce nebolo na našich stránkach vidno a preto sme sa rozhodli, že niekoľko logo dizajnov uverejníme aspoň na našom blogu vo forme článku.

01

Nové logo pre personálnu agentúru

Pre logo spoločnosti 3polis sme vyberali z niekoľkých variantov grafických návrhov, ktoré vychádzali z rôznych prístupov k danej problematike. Dlho sa hlavným motívom loga držala zjednodušená figúra osoby s kravatou, ktorá mala symbolizovať profesionalitu vyobrazením formálne oblečeného uchádzača o prácu. Po niekoľkých kolách pripomienok a grafických návrhov sme nakoniec upustili od tak konkrétneho symbolu pre logo a skúsili sme nájsť riešenie v celkom abstraktom, elegantnom a modernom spracovaní loga. Klient si tento návrh zamiloval a motív troch kruhov sa preniesol do zvyšku firemnej identity ako sekundárny grafický prvok.
02

Logo dizajn pre predajcu plastových okien

V tomto prípade sa jednalo o veľmi konzervatívne zvolenú alternatívu zo všetkých grafických návrhov loga, ktoré boli klientovi predložené. Musíme povedať, že sme s voľbou zákazníka nesmierne spokojní. Čistý logotyp definovaný primárne pre negatív použitia necháva vyniknúť elegantným grafémam funkcionalistickej typografie. Tá je v logu použitá v dvoch rezoch, hrubšom pre oddelenie časti „CREDO“ a tenšom pre dodatok „AL“. Logotyp je tak čitateľnejší a jeho celková grafická úprava pôsobí funkčným, minimalistickým dojmom. Už sa nevieme dočkať kedy ho použijeme pri spracovaní webových stránok a tlačovín. Celú corporate identity vám prinesiem vo forme prípadovej štúdie.
03

Logo, branding a corporate identity pre stavebnú spoločnosť

Dizajn loga „vja stav“ stavia na modernej, jemne štylizovanej typografii v netradičnej vertikálnej kompozícii. Logo funguje v troch hlavných variantoch, a to ako čistý logotyp, potom jeho negatív centrovaný v plnofarebnom štvorci so zaobleným pravým, dolným rohom a nakoniec ako obrysový variant uzavretého loga. Klient vybral netradičné, vzhľadom neutrálne logo ktoré bude veľmi dobre použiteľné v budúcej komunikácii spoločnosti. Prípadovú štúdiu aplikovania corporate identity pre tento kompaktný logotyp prinesieme čoskoro v linku pod článkom.
04

Logo a grafický manuál pre obchodnú spoločnosť

Hlavným motívom loga JV group bolo prepojenie dvoch elementov do symetrickej, dvojfarebnej štruktúry. Kompozícia typografie využíva trochu netradičný spôsob umiestnenia sekundárnej informácie „group“ do pozície horného indexu, miesto obvyklej polohy pod hlavným nápisom. Našim zámerom bolo vytvoriť kompozíciu jednoznačne pútajúcu grafické ťažisko na grafémy „JV“, zatiaľ čo nepodstatná a v budúcnosti možno variabilná informácia „group“ ostala potlačená v hornom rohu logotypu. Takéto riešenie do budúcna ráta s možnou obmenou dodatku „group“ bez vplyvu na vizuálnu identitu značky „JV“.
05

Logo a corporate identity pre Rusgulf Group

Zadaním od klienta bolo vytvorenie konzervatívneho loga s využitím pravidelných, symetrických prvkov. Klient vyjadril svoje preferencie smerom ku hranatým elementom a celkovej potrebe symbolu vyjadrujúcemu silu, symetriu, presnosť a predovšetkým harmonické prepojenie štyroch elementov. Požiadavky klienta sa nám podarilo spojiť do decentného, konzervatívneho dizajnu loga, ktorý je ideálny pre obchodnú medzinárodnú spoločnosť. Kombinácia výrazne hrubého rezu prvej časti písma s veľmi jemnou, tenkou líniou druhej časti pôsobí ako príjemný kontrast v tejto inak jednoduchej, trojprvkovej kompozícii. Samotný symbol v logu vyvažuje svojou grafickou váhou ťažisko celkového obrazu a výsledkom ej tak veľmi príjemné, esteticky harmonické logo navrhnuté s konzervatívnym rukopisom a malým akcentom modernosti.
06

Grafické návrhy loga pre moskovskú spoločnosť

Radi spolupracujeme na projektoch aj mimo EÚ. Príprava grafických návrhov pre logo a branding tejto obchodnej spoločnosti priniesla sériu príjemných výziev. Klient požadoval dizajn loga v chladných farbách s preferenciou tónov modrej a sivej. Vytvorili sme toto kreatívne poňaté, no stále konzervatívne a pre obchodnú spoločnosť ideálne logo, ktoré bude klienta úspešne reprezentovať v medzinárodnom obchode s komoditami.