Ukážka procesu tvorby dizajnu loga od prvého po finálny variant

Od 12. septembra 2016 11 októbra, 2018 Branding & Identity, Logo Design

Prinášame vám krátky pohľad do procesu tvorby loga. Málokedy sa stane, že dobrý dizajn vznikne hneď prvým návrhom. Grafický dizajnéri pracujú formou rozvíjania konceptu od prvotnej myšlienky po dotiahnutú realizáciu.

Tá by mala spĺňať sériu parametrov a špecifikácií, rovnako funkčných ako estetických. Hlavne logo je grafickým prvkom na ktorý sa viaže množstvo rozličných požiadaviek, a to hlavne kvôli jeho ďalšiemu použitiu a správnej aplikácii. Ako sme spomínali v jednom z minulých článkov, použitie loga a jeho súhra s inými grafickými prvkami je neskôr riešená v ideovej dokumentácii vo forme dizajn manuálu.

Koniec teórie, nasleduje ukážka série grafických návrhov usporiadaných chronologicky od prvého po finálny. Klientovi zvyčajne prezentujeme dva alebo tri návrhy, no v prípade že dospejeme k jednoznačne originálnemu riešeniu, prezentujeme len ten variant. Pokiaľ by klient nezdieľal naše nadšenie, pokračujeme v tvorbe ďalej prípadne prezentujeme evolúciu návrhov a myšlienok spolu so zdôvodnením, prečo boli niektoré zavrhnuté prípadne kvôli čomu je vybraný variant lepším.
01

Zahrievací grafický návrh loga – top of mind. Deň prvý.

Grafik pri tvorbe prvého návrhu zvyčajne skombinuje motívy, ktoré sú uňho primárne asociované v podvedomí s tématikou alebo oblasťou, do ktorej sa značka umiestňuje. Tento okamih buď zrodí nezaujímavé generické logo, úplného šampióna alebo veľmi silný variant, ktorý sa určite dostane do finálneho výberu. V prípade fresh baru „fresh room“ sa určite jednalo o logo, ktoré bolo u nás v agentúre považované za víťazné až do posledného kola výberu.
02

Druhý, uletený návrh. Deň prvý.

Keď sa grafik uistí, že jeho prvotné myšlienky sú v bezpečí na papieri, môže sa s čistou hlavou sústrediť na niečo z opačného konca. V tomto prípade sa jednalo o atypickú, skôr abstraktnú kompozíciu s organický tvarom štylizovaným miernym vektorovým šumom. Univerzálnosť loga by bola výhodou v prípade dlhodobého zámeru investora meniť orientáciu služieb a výrobkov vzhľadom na meniace sa potreby klientely. Napríklad pri prípadnom prechode od čerstvých štiav ku sendvičom a iným formám občerstvenia. Jeden takýto návrh sa určite zíde, poďme však ďalej.
03

Tretí návrh, teraz z úplne iného uhlu. Deň druhý.

V agentúre sme sa nevedeli zhodnúť na spoločnom obľúbenom ovocí a tak sa grafik na protest rozhodol vynechať samotný plod úplne. Spoločný menovateľ našiel vo vyobrazení listu, ktorý je súčasťou väčšiny ovocia. Nie je jednoznačný no komunikuje správne smerom ku pôvodu suroviny a orientácii značky. Navyše sa dal tento motív vyobraziť hravou, kreslenou formou a upraviť do formy pripomínajúcej úsmev. Pozitívne posolstvo z tohto symbolu plynie jednoznačne a už len pri pohľade naň vám vaše biologické a behaviorálne mechanizmy nanútia zlepšenie nálady. Aké jednoduché a rafinované, však?
04

Štvrtý návrh, grafik prestáva počúvať názory kolegov. Deň tretí.

Hádka o tom, ktoré ovocie je v agentúre najobľúbenejšie vyústila do úplnej rezignácie grafika nad radením sa s kolegami. Vybral si preto kompozične zaujímavú a nie tak okukanú hrušku. Zvolil kompozíciu s negatívom typografie, ktorá vyšla do veľmi príjemnej a graficky originálne podoby loga. Celý symbol spolu s logotypom je zároveň silne štylizovaný pre budenie dojmu, že bol vytvorený ručnou metódou drevorytu.

05

Heuréka okamih, nová idea pre logo. Deň štvrtý.

Prišlo to, konečne osvietenie. Podvedomie grafika neustále pracovalo a dospelo ku syntéze dvoch grafických prvkov. Žiarovky a hrušky. Dokonalá symbióza racionálneho stravovania a zdravého ovocia. Vyzerá to, že nič nestojí v ceste realizácii krásneho, funkčného a originálneho loga. Grafik si urobí ideový náčrt a bude hľadať výtvarnú realizáciu návrhu loga.
07

Finálny variant. Deň piaty.

Grafické znázornenie hrušky využije grafik z predchádzajúceho variantu. Zobrazenie žiarovky je potrebné zredukovať na minimálny prvok. Nasleduje kompozícia, ladenie a vhodná štylizácia do celkovej koncepcie loga. K symbolu sa pripojí finálna typografia a logo je na svete. Zatiaľ v čiernom pozitíve.
06

Varianty a použitie finálneho loga. Deň piaty.

Ako posledný krok grafik vyberá farby a ich použitie v celkovej funkcii loga. Po jeho odsúhlasení klientom sa k logu vymyslí, navrhne a odprezentuje vzhľad jednotlivých prvkov firemnej identity. Spolu s pravidlami použitia loga a jeho aplikácii v reálnom svete sa vytvorí podrobná dokumentácia brandingu vo forme dizajn manuálu.

Grafik a kolegovia z agentúry si v piatok večer môžu konečne vydýchnuť pri drinku. Po víkende sa začína práca na koncepcii komunikácie značky.

Skicovné, energia a čas potrebný pre tvorbu návrhov

Veríme, že tento krátky pohľad do procesu tvorby loga vám aspoň trochu priblížil, o čom práca grafického dizajnéra a reklamnej agentúry naozaj je. Že za každým dobrým návrhom leží v šuplíku niekoľko variantov, ktoré poslúžili ako stúpajúce schodíky na ceste za dokonalým výsledkom.

Tento proces si vyžaduje veľký objem energie a tiež čas pre dozretie myšlienky.