Zavádzanie corporate identity
po prvýkrát

Od 15. decembra 2016 3 júla, 2019 Branding & Identity, Logo Design, Webdesign

S nasledujúcou situáciou sa stretávame často. Vašu spoločnosť ste založili pred niekoľkými rokmi a momentálne sa tešíte jej veľkému úspechu. To všetko sa vám podarilo bez potreby používať firemný dizajn manuál pri tvorbe vizuálnej komunikácie.

Analýza, design, implementácia a kontrola

Chápeme, že začiatky bývajú ťažké a v začínajúcom podniku má človek na práci dôležitejšie veci, ako sa starať o to, či má logo správnu farbu alebo aké písmo bolo použité v poslednej firemnej inzercii. Pomaly si však začínate uvedomovať, že komunikácii a celkovému imidžu vašej firmy niečo chýba. Zákazníci sú spokojní, lojálni a všetko ide podľa plánu až na to, že vaše logo, reklamný inzerát, vizitka, hlavičkový papier alebo firemná brožúra vyzerajú v porovnaní s inými, väčšími spoločnosťami neprofesionálne. Použitie loga, firemných farieb, písma alebo iných vizuálnych prvkov nie je konzistentné. Každý materiál sa od toho predchádzajúceho líši viac ako je vhodné a celá komunikácia nemá takmer žiadnu kontinuitu. Uvedomenie si tohto problému je prvým krokom k jeho vyriešeniu. Teraz nadišiel ten správny čas najať si profesionálnu spoločnosť, ktorá problematike corporate identity rozumie a ktorá vás bude celým procesom jej tvorby a implementácie sprevádzať.

Takmer všetky veľké a dobre etablované značky budovali svoju vizuálnu identitu postupne, krok za krokom. Nemusíte sa preto obávať, že nové logo a firemná grafika zmenia vašu súčasnú identitu. Tá bola doteraz vo vašom biznise definovaná ľuďmi, kvalitou služby alebo produktu, prípadne lokalitou oveľa viac ako chýbajúcim uceleným konceptom vizuálnej komunikácie. My tento proces vidíme skôr ako vylepšenie aktuálneho stavu. Jednoznačný signál, ktorý hovorí že vy a vaša spoločnosť držíte krok s dobou, rozumiete trendom a ste v aktívnej interakcii so zákazníkom.

Udržovať jednotnú firemnú vizuálnu identitu v komunikácii je jasným prejavom profesionality a úsilia smerom ku klientovi.

Keď logo potrebuje facelift

Stále používate staré logo, ktoré vám pred niekoľkými rokmi navrhol rodinný príbuzný? Rozumieme tomu. Nie každý je ochotný investovať na začiatku podnikania do tak neuchopiteľnej veci ako je logo alebo dizajn. Teraz, keď máte funkčný biznis a dostatok prostriedkov je načase začať investovať a najať si profesionálnu agentúru. Aj šaty a autá kupujete od profesionálnych dizajnérov, tak prečo zanedbať vzhľad vašej firmy?

Krok 1: Analýza identity a prieskum trhu

Logá a grafika súvisiace so značkou nie sú tvorené len tak. V prípade, že ich spracováva profesionálna reklamná agentúra, sú založené na kvalitných informáciách o cieľovej skupine, jej správaní a preferenciách. Až na základe týchto poznatkov grafik s minimálne 10 rokmi skúseností vytvorí dielo, ktoré vizuálne reprezentuje koncept, zámer a posolstvo celej komunikácie. Logo musí zároveň spĺňať sériu kvalitatívnych funkčných a estetických atribútov pre jeho správne a plnohodnotné využitie v budúcnosti.

Naším prvým krokom je dôsledné spoznanie vašich zákazníkov alebo cieľovej skupiny, ich správanie, vkus, očakávania a predpokladaný budúci vývoj. Nasleduje podrobná analýza konkurencie, aby nedošlo k zámene alebo duplicite vo vizuálnej komunikácii. Takto sa uistíme, že výsledkom bude originálny vizuál, ktorý vašu spoločnosť jasne odlíši.

Facelift, redizajn starého loga alebo prípadné vytvorenie loga celkom nového závisí od toho, či je to aktuálne graficky vyhovujúce. Niektoré logá sú natoľko nadčasové, že ani v priebehu niekoľkých desaťročí žiadnu úpravu nepotrebujú. Všetky tri situácie sú bežné a podstupujú ich aj veľké a dlhodobo etablované značky. Naša agentúra vám pomôže navrhnúť riešenie na základe zozbieraných dát a našich dlhoročných skúseností. Váš krok v tejto oblasti by mal viesť smerom, ktorý jasne definuje nová stratégia značky.

Krok 2: Redizajn loga a tvorba corporate identity

Čiastočnému, celkovému alebo žiadnemu redizajnu loga predchádza dohodnutie sa na stratégii značky. Bez ohľadu na to, či vaše staré logo čaká menší alebo väčší zásah, stále máme 90% práce pred sebou.

Druhou najdôležitejšou časťou práce je vytvorenie kľúčového vizuálnu (key visual), od ktorého sa bude odvíjať grafické spracovanie všetkých komunikačných kanálov. Po odsúhlasení návrhov tohto vizuálu vo forme reklamného inzerátu alebo iného média budú všetky pravidlá súvisiace s implementovaním grafických prvkov a ich vzájomných vzťahov spracované vo forme manuálu. Na základe tohto dokumentu sa bude spoločnosť riadiť pri tvorbe brožúr, hlavičkového papiera, vizitiek, inzerátov, polepov automobilov, prípadne iných aplikácií firemnej grafiky.

Krok 3: Výber vhodnej formy spracovania dizajn manuálu

Firemný dizajn manuál môže byť spracovaný viacerými spôsobmi. Najbežnejšou formou spracovania je PDF dokument s priloženými súbormi potrebnými pre aplikáciu corporate identity. Tieto súbory väčšinou tvoria grafické podklady, jednotlivé elementy a šablóny pre rôzny software. Celkový rozsah dokumentu obvykle nepresiahne viac ako 40 strán. Pre stredné a väčšie podniky tvoríme dokumentáciu, ktorá myslí na každý detail aplikovania firemnej grafiky. Manuál tak zvykne obsahovať približne 100 strán pravidiel a príkladov použitia grafiky.

Pretože zdieľanie tak dátovo veľkých súborov a rozsiahlych dokumentov je z hľadiska každodenného použitia nepraktické, naša spoločnosť ponúka tvorbu manuálu vo forme webovej stránky. Toto riešenie odporúčame pre stredné a veľké spoločnosti pôsobiace vo viacerých krajinách, prípadne pre také, ktoré spravujú viac ako 10 pobočiek v jednej krajine. Ako to funguje?

Korporátna identita uložená v Cloude / na webe

Zabudnite na zdĺhavé preposielanie veľkých súborov e-mailom a nekonečné zoznamy príloh, ktoré neviete otvoriť. Naša agentúra vám spracuje celú dokumentáciu corporate identity vo forme webovej stránky s obmedzeným prístupom pre registrovaných užívateľov. Týmto spôsobom nemusíte spravovať a preposielať veľké dáta. Potrebné súbory, varianty loga, šablóny pre tlač vizitiek, obálok, grafické podklady pre spracovanie brožúr atď. si môže autorizovaný užívateľ stiahnuť z prehľadného a jazykovo lokalizovaného prostredia. Toto riešenie je ideálne pre stredné a veľké podniky operujúce vo viacerých krajinách, prípadne pre spoločnosti, ktoré majú viacero pobočiek a potrebujú tento citlivý obsah zdieľať.

Krok 4: Implementácia vašej novej identity do každodenného života spoločnosti

Teraz, keď máte nové logo, vizuál a corporate identity spracovaný v rukách, je načase zapracovať všetky pravidlá jeho použitia do každodenného života. V prípade, že vaša spoločnosť nemá kapacity na zavedenie novej grafiky, naša agentúra vám poskytne v rámci komplexného riešenia implementáciu všetkých prvkov do praxe. Tento servis je naceňovaný buď ako jednorázový úkon alebo a ako súčasť agentúrneho servisu. Prejdeme pobočku po pobočke a zavedieme všetky potrebné materiály a pravidlá pre implementáciu firemnej identity na kľúč. V rámci agentúrneho servisu zabezpečíme správu a dohľad nad správnym použitím firemnej grafiky v komunikácii spoločnosti pri využívaní všetkých druhov komunikačných kanálov.