Katarína Chrbetová:
„Hotel je jeden veľký živý organizmus.“

Pracuje ako marketingová manažérka pre Hotel Tenis vo Zvolene. V našom rozhovore nám priblížila aké sú trendy a výzvy v hotelierstve na Slovensku.

 

Ako dlho pracujete pre Hotel Tenis?

Pre Hotel Tenis pracujem 4 roky.

Ako hodnotíte vývoj služieb v hotelierstve na Slovensku za posledné roky?

V hotelierstve sa čoraz častejšie dáva väčší dôraz nie len na službu ako takú, ale hlavne na emóciu, ktorú si má zákazník so sebou odniesť.

Aké sú podľa vás najnovšie trendy? Na čo sa môže zákazník v blízkej dobe tešiť?

Online technológie sa dostávajú do všetkých oblastí života človeka. Aj v hotelierstve stále vzniká množstvo online služieb a aplikácií, ktoré priamo zvyšujú interakciu zákazníka s poskytovateľom služieb. Hotelier tak získa spätnú väzbu v pomerne krátkom čase a prípadné nedostatky vie častokrát promptne vyriešiť.

Ako je na tom podľa vás kvalita služieb ako takých na Slovensku?

Kvalitné služby chce poskytovať snáď každý hotelier. V konečnom dôsledku je to vždy na ľuďoch – zamestnancoch ako danú službu zákazníkovi poskytnú. Pretože oni sú tí, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkom. Zákazníci hľadajú za cenou služby priamu úmeru jej kvalite. Myslím si, že čo sa týka služieb, Slováci sú voči kvalite veľmi kritický zákazníci. Preto je dôležité, aby nastavené štandardy kvality boli aj dodržiavané a aby ich v rámci prevádzky bolo možné kontrolovať, či sa dodržiavajú.

Kam by ste sa chceli so značkou posunúť? Aké má hotel plány do budúcna?

Hotel Tenis, ako značka, je v povedomí zákazníkov už dlho. Dôležité pre nás je udržať si aj naďalej pozitívne referencie. V blízkej budúcnosti príde posilnenie v podobe novej arény, vďaka ktorej sa dostaneme ešte viac do povedomia ľudí v odvetví „šport a zdravý životný štýl“. Celý športovo-rekreačný areál Hotela Tenis sa stane výnimočným miestom na firemný teambuilding či indoorové a outdoorové aktivity pre regionálnu klientelu a rodinné pobyty. Budeme sa aj naďalej snažiť budovať povedomie o značke tak, aby si zákazník odniesol od nás pozitívnu emóciu v podobe komplexného zážitku.

Čo je pre vás v hoteli najdôležitejšie?

Hotel je jeden veľký „živý organizmus“.  Tvorí ho množstvo častí a nedá sa preto povedať, ktorá z nich je najdôležitejšia. Práca každého jedného zamestnanca má význam v tvorbe jednotného produktu. Naším cieľom je spokojný a vracajúci sa hosť.

Ako vnímate vývoj vášho priemerného zákazníka za posledné roky?

Väčšina našich hostí patrí medzi dlhoročnú klientelu. Preto veríme, že aj noví spokojní zákazníci sa stanú našimi lojálnymi klientmi. Nároky hostí s rozvíjajúcou sa dobou samozrejme rastú a my sa snažíme prispôsobovať sa ich požiadavkám a zvyšovať portfólio ponúkaných služieb.

Čo by ste klientom odporučili zohľadňovať pri výbere služby? Na čo si majú dávať pozor?

V prvom rade musí mať zákazník jasno, čo chce a koľko je ochotný za to zaplatiť. Veľakrát nespokojnosť zákazníka pramení len v jeho nevedomosti ohľadne danej služby. Dnes predávajú službu častokrát obrázky na ponuke, pretože zákazník je už doslova lenivý čítať jej obsah. Potom zbytočne prichádza k nedorozumeniam.

Akú úlohu u vás zohráva marketing?

Úlohou marketingu v Hoteli Tenis je získať klienta, vytvoriť pre neho komplexný produkt tak, aby odchádzal s pozitívnym pocitom a s myšlienkou, kedy sa k nám opäť vráti.

Do akej miery je pre vás grafika a dizajn dôležitá?

Digitálna agentúra MAISON D´IDÉE vypracovala pre náš hotel dizajn manuál, ktorým sa riadime pri tvorbe grafík ako aj iných dokumentov. Jednotná grafika a dizajn sú pre nás dôležité a zohrávajú veľkú rolu pri samotnom predaji služby, nakoľko sa nimi buduje imidž značky.

Je podľa vás grafika a dizajn vo svete na vyššej úrovni ako u nás?

Vďaka infoveku, v ktorom žijeme, sa k nám aj svetové trendy dostanú oveľa rýchlejšie ako predtým. Na Slovensku je veľa šikovných a nadaných grafikov, ktorí určite obstoja aj v zahraničí. Samotné kreovanie už závisí len na ich chuti učiť sa a skúšať nové veci a samozrejme finančnom rozpočte klienta. Myslím si, že zákazník na Slovensku chce byť inovatívny, no zároveň má rešpekt pred novinkami a je potrebné ho presvedčiť.

hotel-clanok

Myslíte, že je reklama v dnešnej dobe dosť kreatívna a inovatívna?

Kreatívne reklamné nápady dostali zelenú hlavne na internete, kde o ich pútavom spracovaní presviedčajú samotné čísla videní.  Niektoré rádia sa snažia taktiež o vytváranie nápaditých reklamných spotov, ktoré sú poslucháčmi dobre prijímané. Televízia si zachováva svoje dekórum ale z času na čas sa aj tam objaví niečo skutočne zaujímavé. S printovými reklamami je to asi tak pol na pol.

Ktorá kampaň vás v poslednej dobe najviac zaujala a prečo?

Páči sa mi spracovanie TV reklám COOP JEDNOTY. Majú krátky príbeh a sú vtipné, dvojzmyselné a s upriamením pozornosti na históriu a tradície. Myslím, že veľmi dobre ďalej budujú rokmi overený a pre túto značku charakteristický imidž.

Ako často aktualizujete obsah na webe?

Pravidelne…je to asi 1-2x do týždňa.

Meníte dizajn webových stránok pravidelne podľa aktuálnych trendov? Ako často?

Snažíme sa držať krok s dobou, preto okrem niekoľkých menších úprav počas roka meníme platformu webovej stránky približne každé tri roky.

Vyhľadávate webový obsah cez smartphone?

V práci cez notebook, doma hlavne cez mobil.

Čo považujete pri spolupráci s digitálnou agentúrou za najdôležitejšie?

Vzájomné sprostredkovanie informácii a ich pochopenie a tiež trpezlivosť, nadšenie, kreativitu a poradenstvo.

Ako si predstavujete ideálnu starostlivosť o vás, ako o klienta u agentúry?

Myslím, že ideálna starostlivosť je taká, keď je agentúra myslením o 2 – 3  kroky vpred a klienta dokáže stále niečím novým prekvapiť. Sleduje trendy a dokáže adekvátne reagovať na požiadavky klienta.

Pracujete aj cez víkend alebo cez sviatky?

Väčšinou nie, ale niekedy je potrebné aj to.

Kde hľadáte inšpiráciu?

Inšpiráciu nehľadám, príde nečakane sama. Potom už len pouvažujem kam s ňou.

Beriete svoju prácu osobne alebo k nej máte zdravý profesionálny odstup?

V niečom je potrebná osobná zainteresovanosť, napr. pri kreovaní a naopak pri obchodných stretnutiach je dôležité, získané informácie objektívne vyhodnotiť.

Akú úlohu bude zohrávať digitálna agentúra podľa vás v budúcnosti?

V budúcnosti by nás mohla čakať oveľa užšia a pravidelnejšia spolupráca s digitálnymi agentúrami. Možno by agentúry mohli poskytnúť spoločnosti svojho človeka, ktorý bude pracovať len v konkrétnej firme a zastrešovať komunikáciu ako aj nutné denné úkony v oblasti digitálnych služieb.

Čo by sa vám na ďalšej spolupráci s agentúrami páčilo? Čo by mali podľa vás zmeniť?

Nedostatkom dnešnej doby je čas. Preto si myslím, že je dôležité, vzájomne si nájsť čas a mať dostatok priestoru na osobnú komunikáciu a kreovanie.

Aký je váš recept na ideálny deň v práci?

Ideálny deň pre mňa je, keď si pri pohľade na hodinky na konci dňa uvedomím: Ani neviem ako to ušlo. Je to taká overená „klasika“ J.

Čo robíte, keď potrebujete vypnúť?

Počúvam hudbu.

Viac informácií o Hoteli tenis si môžete prezrieť na webovej stránke www.hoteltenis.sk .