Oliver Majdúch a Eva Schin:
“Klient sa stal náročnejším, je informovaný a má lepší prehľad o právnych službách.“

Od 2. februára 2017 3 júla, 2019 Marketing

Oliver Majdúcha Eva Schin, súrodenci a zakladajúci partneri v advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH.

 

Ako dlho pôsobíte v advokácii?

Oliver:
9-ty rok
Eva:
V advokácii pracujem 11 rokov.

Ako hodnotíte vývoj advokácie v Českej republike a na Slovensku za posledné roky?

Eva:
Advokácia sa výrazne skomercionalizovala a trh sa presýtil. Tento konkurenčný boj sa výrazne odrazil na cenách za právne služby, a teda aj na ich kvalite. Dalo by sa povedať, že trendom je poskytnutie rýchlej právnej služby.

Ako reagujete na tento vývoj?

Oliver:
Tým, že ideme inou cestou. Klienta pozorne počúvame. Nesústredíme sa len na vykonanie požadovaného úkonu, ideme nad rámec zadania a upozorňujeme aj na iné spôsoby riešenia. Pri vypracovaní projektov sme precízni, ale naše výstupy komunikujeme vždy ľudsky a zrozumiteľne.

Kam by ste sa chceli so značkou posunúť?

Oliver:
Máme zámer prezentovať sa ako stabilná značka spájaná ako s obchodným právom, duševným a priemyselným vlastníctvom a právom nehnuteľností, tak aj poradenstvom pre fyzické osoby. Sem patrí riešenie občianskych, rodinných a pracovných záležitostí. Takže spojenie tradičnej advokácie s moderným obchodným svetom.

Ste súrodenci a zároveň partneri, navyše v podobnom veku. Ako sa vám spolupracuje?

Oliver:
Niekedy to býva celkom talianske. Eva je založená viac citovo, čo sa odzrkadľuje v jej prístupe k práci a klientom. Preto má na starosti občianske, rodinné a pracovné kauzy, kde tieto vlastnosti výborne využije. Ja zas vediem projekty korporátnych a obchodných klientov a mám na starosti business development kancelárie.
Eva:
To, že vedieme kanceláriu v rámci rodiny nám umožňuje rozhodovať sa aj v zásadných veciach veľmi rýchlo. Zároveň sme na seba s Oliverom zvyknutí, máme spoločný cieľ. Pre klienta to je záruka stability a lojality.

Ako vnímate vývoj vášho priemerného klienta za posledné roky?

Oliver:
Klient sa stal náročnejším, je informovaný a má lepší prehľad o právnych službách. Núti nás vymýšľať nové spôsoby ako ho uspokojiť (smiech).

Čo konkrétne získa klient spoluprácou s vami?

Oliver:
Efektívnu kombináciu obchodných a civilných právnikov. Zanietenosť pri riešení klientovho problému a odhodlanie vyjednať maximálne výhody v jeho prospech. Vďaka efektívne nastavenému tímu sme pritom cenovo dostupní.
Eva:
Pri riešení každého projektu navyše zohľadňujeme aj ďalšie súvislosti – daňové, účtovné, príp. v IT projektoch tiež technické otázky. Úzko spolupracujeme s odborníkmi v týchto oblastiach, pridávame tak do našej služby ďalšiu hodnotu.

Na akom princípe funguje vaše odmeňovanie?

Oliver:
Naša odmena zohľadňuje typ projektu, či už ide o hodinovú sadzbu, fixnú projektovú odmenu alebo pravidelný paušál. Sme transparentní a klient vždy dopredu vie, koľko bude platiť. Často nesieme s klientom riziko neúspechu a nárok na odmenu máme len v prípade úspechu v spore. Prvá konzultácia je u nás tiež vždy zdarma.
Eva:
U start-up klientov tiež berieme do úvahy ich napäté rozpočty v začiatku podnikania. Jedna z foriem odmeny je nastavená tak, že klienti nám hradia len minimálnu hodinovú sadzbu pokrývajúcu naše náklady. Zvyšná časť do výšky dohodnutej sadzby sa účtuje až po dosiahnutí určitého cieľa, napríklad po podpise zmluvy s investorom.

Čo by ste klientom odporučili zohľadňovať pri výbere služby? Na čo si majú dávať pozor?

<strong“>Oliver:
Určite odporúčame vyberať špecializovanú kanceláriu so skúsenosťami s riešením klientovho zadania. Malo by byť tiež samozrejmé, aby na každom projekte aktívne pracoval senior právnik bez ohľadu na objem transakcie, alebo náročnosť projektu.

Do akej miery je pre vás dôležitý marketing, grafika a dizajn?

Eva:
Advokácia je tradičné, konzervatívne povolanie a klienti k nám prichádzajú najmä na osobné odporučenie. Napriek tomu, kvalitné webové stránky a zjednotený branding sú nevyhnutné a dobrá agentúra z nich dokáže spraviť oveľa viac ako len nutné zlo. Najmä zahraniční klienti získajú ešte pred prvým stretnutím obraz o tom, ako advokát komunikuje, aké má skúsenosti atď.

Je podľa vás grafika a dizajn vo svete na vyššej úrovni ako u nás?

Oliver:
Závisí to asi od agentúry. Ideálne je spolupracovať s miestnou agentúrou, ktorá detailne pozná prostredie a kultúru, avšak zároveň má kontakt so zahraničnou grafikou a túto dokáže pretaviť do klientovho projektu.

Ktorá kampaň vás v poslednej dobe najviac zaujala a prečo?

Oliver:
Rule Yourself od značky Under Armour. Výborne načasované obsadenie Michala Phelpsa pred olympijskými hrami 2016 spolu s piesňou The Last Goodbye. Značka sa pritom v reklame objaví len minimálne, ale zarezonuje.

Ako často aktualizujete obsah na webe?

Eva:
Mesačne, najmä zaujímavosti týkajúce sa podnikania našich klientov.

Meníte dizajn webových stránok pravidelne podľa aktuálnych trendov? Ako často?

Oliver:
Nový web sme spustili len nedávno a veríme, že jadro nám vydrží aspoň 4-5 rokov.

Vyhľadávate webový obsah cez smartphone?

Oliver:
Áno, pravidelne, v kancelárii primárne cez PC, mimo kanceláriu cez mobil.

Čo očakávate od grafického dizajnéra, ktorý s vami na projekte pracuje?

Oliver:
Že si nás vypočuje a pri práci maximálne skĺbi svoj talent s našimi požiadavkami. Tiež že nám povie „nie“ na niektoré naše skvelé kreatívne nápady

Pracujete aj cez víkend alebo cez sviatky?

Oliver:
V mojom prípade je týždeň venovaný najmä obchodným stretnutiam a okamžitej právnej exekutíve. Cez víkend je potom vhodnejší čas na riešenie najmä koncepčných a strategických vecí.
Eva:
Pracujem aj cez víkend, ale snažím sa to obmedziť.

Kde hľadáte inšpiráciu?

Oliver:
Často práve u našich klientov. Najmä tí z IT sektora k nám vnášajú novú energiu
Eva:
Najviac asi v rodine.

Beriete svoju prácu osobne alebo k nej máte zdravý profesionálny odstup?

Oliver:
Právo je profesia a držíme si od neho odstup. Advokácia je však služba a na jej konci je človek, bez ohľadu či sa jedná o obchodný projekt, alebo civilnú kauzu. Klientov si preto beriem osobne. Myslím, že to oceňujú.
Eva: 
Závisí podľa kauzy. Sú projekty, ktoré si vyžadujú prísne obchodný prístup. Na druhej strane sú zas fyzické osoby, ľudia a tí ocenia, ak ich zastupovanie beriete „za svoje“.

Ktoré trhy sú pre vás výzvou do budúcna?

Oliver:
Sústredíme sa na slovenský a český trh. V ostatných krajinách spolupracujeme s preverenými miestnymi kanceláriami, je to tak efektívnejšie.

Akú úlohu bude zohrávať digitálna agentúra podľa vás v budúcnosti?

Oliver:
Zásadnú, presné údaje zefektívňujú celý marketing.

Čo by sa vám na ďalšej spolupráci s agentúrami páčilo? Čo by mali podľa vás zmeniť?

Eva:
Viac komunikovať s klientom osobne.

Aký je váš recept na ideálny deň v práci?

Oliver:
Dobre sa večer vyspať.
Eva:
Zaujímavý projekt, horúca káva a ticho pri práci.

Čo robíte, keď potrebujete vypnúť?

Oliver:
Strieľam z luku. V ideálnom prípade idem surfovať.
Eva:
Najlepšie vypínam pri golfe.

Viac informácií o advokátskej kancelárii Schin & Majdúch nájdete na http://smlegal.sk/.