logo klient mäspoma

#packaging #design #maspoma #slovakia #byMAISON

Aplikácia jednotného prístupu k tvorbe značky

Pri návrhoch obalov je potrebné, aby design počítal s istou škálovateľnosťou t.j. aby mal dostatočne flexibilnú kompozíciu. Pri našich návrhoch klasických sáčkov na koreniny sme si zaviedli systém umiestnenia firemného loga, názvu produktu, predeľovacej vlnovky, fotky, informačných ikoniec a priestoru na komunikáciu rady, noviniek alebo iných promo akcií (vrchná lišta). Často počúvame od klientov vetu: „ Ja si to neviem predstaviť.“ Byť kreatívny je jedna vec, ale systematický prístup k práci a tvorbe designu sa nám z dlhodobého hľadiska vypláca. Design sáčkov pripravovaných flexo tlačou nás obmedzuje v kontraste použitých farieb, etiketa vo svojom rozložení, no pokiaĺ si vopred určíte systém, je možné ho neskôr aplikovať tak, aby bola zachovaná kontinuita vizuálu a tým sa nenarúšala tvorba povedomia o značke.

packaging Mäspoma products MAISON D'IDÉEpackaging Mäspoma products MAISON D'IDÉEpackaging Mäspoma products MAISON D'IDÉEpackaging Mäspoma products MAISON D'IDÉE